Kerneboringer - Geobor S

Kerneboringer anvendes f.eks. til geologiske undersøgelser, råstof- og energiundersøgelser, samt til forskning.

Kerneboringer kan udføres i alle faste jordarter, og ofte for at kende f.eks. et kalklags lagdeling og opbygning, så man efterfølgende kan vurdere kalklagets styrkeegenskaber.

Vi udfører kerneboringer som Geobor S (146 mm) med en kernediameter på 100 mm og en kernelængde på 1500 mm. Kernerne udtages i PVC-linere med endepropper for bevaring af prøvens fugtighed og beskyttelse mod sollys.

Kerneprøverne afleveres med holdbar mærkning på den enkelte kerne.

Vi bestræber os altid på 100% kerner, men beskaffenheden af lagene medfører ofte at de udtagne kerner erfaringsmæssigt er 80-95%.

Kerneboringerne udfører vi med vores Fraste Multidrill XL 170 og Fraste Multidrill ML Max.

Billederne er fra opgaver vi har udført i Frederiksholmsløbet og Vigerslev, Valby.​​​