Gummihjulslæsser med boretårn

Gummihjulslæsser med boretårn kommer hurtigt frem de fleste steder, og er velegnet til miljøscreening, korte lagfølgeboringer og mindre geotekniske undersøgelser.

Jorbundsundersøgelser:

  • Geotekniske boringer
  • Miljøboringer
  • Kerneboringer-Geobor S (146mm)
  • Hydrogeologiske boringer
  • Vandforsyningsboringer
  • Lukning af brønde
  • Boringer til brug ved grundvandssænkninger
  • DTH
  • CPT/CPTu