Boremaskiner

Butler Boreteknik råder over en alsidig maskinpark, der anvendes ved udførelsen af bl.a.:

  • Geotekniske Boringer
  • Jordbundsundersøgelser
  • Miljøboringer
  • Hydrogeologiske boringer
  • Brøndboring
  • Boringer til grundvandssænkning
  • 4"-6"-8"-10" til ca. 50 meter u/t.​

Ved alt borearbejde føres der markjournal med relevante oplysninger for geotekniske og miljøtekniske boringer. 

​Boreprofiler kan udarbejdes og indrapporteres til GEUS.


Prøveudtagninger ved miljøboringer specificeres til den enkelte opgave.