​Geotekniske boringer og jordbundsundersøgelser​

En jordbundsundersøgelse i forbindelse med grundkøb eller udvidelse af eksisterende bolig er den bedste måde at få sikkerhed for et bæredygtigt fundament.

Jordbundsundersøgelsen viser om der er behov for ekstrafundering, eller om huset kan bygges på et almindeligt fundament.

En standard jordbundsundersøgelse for parcelhus / fritidsbolig vil typisk omfatte 2 - 3 geotekniske boringer udført i en dybde af 3 - 5 m under terræn eller til bæredygtig lag; Måling af evt. vandspejl samt bestemmelse af styrkeparametre - alt sammenfattet i en geoteknisk rapport til brug for entreprenøren.

Vi tilbyder også tilsyn og kontrol.​