Boremaskiner

Butler Boreteknik råder over en alsidig maskinpark, der anvendes ved udførelsen af bl.a.:
Geotekniske Boringer - Jordbundsundersøgelser - Miljøboringer - Hydrogeologiske Boringer - Brøndboring - Boringer til grundvandssænkning.
4"-6"-8"-10" til ca. 50 meter u/t. 

Ved alt borearbejde føres der markjournal med relevante oplysninger for geotekniske og miljøtekniske boringer. Boreprofiler kan udarbejdes og indrapporteres til GEUS.
Prøveudtagninger ved miljøboringer specificeres til den enkelte opgave.

 
Butler Boreteknik ApS | CVR: 32 08 39 35 | Lucernevangen 9, DK 3310 Ølsted  | Tlf.: +45 61 60 38 00 | butlerboreteknik@gmail.com